Garantie

Uiteraard kunt u een goede service en garantie verwachten. Het houdt dus niet op wanneer de werkzaamheden zijn verricht.

Het werk van Naaldenberg Schilders wordt uitgevoerd volgens de kwaliteitsnormen van OnderhoudNL Garantie. OnderhoudNL Garantie heette voor 2016 de AF-erkenningsregeling.
De OnderhoudNL-offerte- en leveringsvoorwaarden zijn door de OnderhoudNL Garantie overeengekomen met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Een onafhankelijke geschillencommissie ziet toe op de naleving.

Algemene consumentenvoorwaarden van OnderhoudNL Garantie

Duurzaamheid en milieu

Ons onderhoudswerk en materiaalgebruik voldoen aan de strenge eisen van de Nederlandse milieu wet- en regelgeving.